Waar mag je snel varen?

Zie ook: Regeling snelle motorboten Rijkswateren

(voor actuele details: zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0007331/2013-01-01)

Als vaarwegen (of gedeelten daarvan), waar overdag met een snelle motorboot mag  worden gevaren met een grotere snelheid dan 20 km/u worden aangewezen:

Met KVB1:

 • Gooimeer: de door gele tonnen gemarkeerde gebieden
 • Nijkerkernauw: de door gele tonnen gemarkeerde gebieden
 • Veluwemeer: het door gele tonnen gemarkeerde gebied
 • Ketelmeer, het gedeelte westelijk van IJsseloog
 • Zwarte Water van km. 12.700 tot km. 15.300;
 • Geldersche IJssel
 • Pannerdensch Kanaal
 • Waal
 • Boven Rijn
 • Gedeeltes van Neder Rijn en Lek
 • Boven-Merwede/ Beneden-Merwede
 • Nieuwe Merwede
 • Oude Maas/ Nieuwe Maas
 • Maas
 • Bergsche Maas
 • Amer
 • Oude Maasje
 • Spui
 • Noord
 • Hollandsche IJssel
 • Nieuwe Waterweg
 • Dordtsche Kil
 • Hollandsch Diep
 • Volkerak/ Krammer-Volkerak
 • Haringvliet
 • Zoommeer
 • Grevelingenmeer: de door gele tonnen gemarkeerde gebieden
 • Veerse Meer: de door gele tonnen gemarkeerde gebieden

Met KVB2:

       Als boven en tevens:

 • Waddenzee, binnen de betonning
 • IJsselmeer en Markermeer, met uitzondering van de betonde vaargeulen
 • Gouwzee:het door gele tonnen gemarkeerde gebied;
 • IJmeer, met uitzondering van de betonde vaargeulen en enkele op bovenvermelde website aangegeven gebieden
 • Oosterschelde

    (voor actuele details: zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0007331/2013-01-01)